Odstúpenie od zmluvy

Ako vrátiť tovar v Brocan e-shope?

Ne e-shope Brocan máte ako zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Postup pri odstúpení od zmluvy:

Vytlačte si a vyplňte formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete na predošlom odkaze. Alebo vyplňte elektronický formulár ktorý nájdete nižšie.
Tovar v pôvodnom balení a nepoužitý zašlite späť na adresu prevádzky Brocan:

spoločnosť: alab solutions s.r.o.
Adresa: Pražská 33, 811 04 Bratislava
Telefónne číslo:  +421951031665
E-mail: obchod@brocan.sk

Priložte k tovaru kópiu faktúry a vyplnený formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. (
Tovar nám zašlite späť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
Po obdržaní tovaru a skontrolovaní jeho stavu vám do 14 dní vrátime peniaze rovnakým spôsobom, akým ste platili za tovar.
Vrátenie peňazí:

Peniaze za vrátený tovar vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na váš bankový účet.

Dôležité:

*Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.
*V prípade, že tovar nebude vrátený v pôvodnom balení a nepoužitý, Brocan si vyhradzuje právo na zníženie vrátenej sumy o cenu poškodenia alebo opotrebovania tovaru.

Pre prípadné otázky nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt:

Telefónne číslo: +421951031665
E-mail: obchod@brocan.sk

Dúfame, že vám nákup v e-shope Brocan prinesie množstvo kvalitných produktov.